این گیاه از خانواده Araceae (گل شیپوریان) می باشد. از بین بردن این گیاه خیلی سخت تر از نگهداری کردن آن است. این گیاه جزو گیاهان بسیار مقاوم به نور کم ، شیک و زیبا برای دکوراسیون محسوب می شود. کسانی که در منازل، هتل ها،سالن های کنفرانس، مراکز خرید، اداره ها و …  که از نور بی بهره اند می توانند از این گیاه زیبا استفاده کنند.این گیاه چندساله و  همیشه قرمز است.